YOUNGSTERS


Vi er opptatt av at flest mulig er med å påvirker genpoolen for å bidra til en sunnere rase. Det kreves flere individer som går begrenset i avl i korte perioder. Av ulike grunner har vi valgt ut disse ungdyrene som vil ta del i avlen videre hos oss. Dette er ungdyr vi mener har noe ekstra å bidra med i avlen. Her mener vi at gemytt og god helse er grunnkriterier. I tillegg har de eksteriørmessige fordeler som rasestandarden krever.

 

(N) Kiachero Xilah
img_7019

Født: 05.04.2018
Kallenavn: Xilah

Farge: Viltfarget
EMS-kode: ABY n var

Far: GIC Ingaves Yannis – ABY o
Mor: NO*Oyapus Dariella – SOM n (N) Kiachero Yiina Pelia
img_7018

Født: 09.05.2018
Kallenavn: Yiina

Farge: Viltfarget
EMS-kode: ABY n var

Far: PR CH (N) Kiachero NeonLiuz – SOM n
Mor: (N) Kiachero Qih-Leetah – ABY n var


 

(N) Kiachero Ziro Zorroto
img_4955

Født: 30.09.2018
Kallenavn: Ziro

Farge: Sorrel
EMS-kode: SOM o

Far: GIC (N) Kiachero Timian Dan JW – SOM n
Mor: (N) Kiachero Fibii – ABY n var


 

(N) Kiachero Amilo Acai
img_5003

Født: 10.10.2018
Kallenavn: Amilo

Farge: Viltfarget
EMS-kode: SOM n

Far: GIC (N) Kiachero Timian Dan JW – SOM n
Mor: (N) Kiachero Malila – SOM n


 

(N) Kiachero Alila Timina
img_4980

Født: 10.10.2018
Kallenavn: 

Farge: Viltfarget
EMS-kode: SOM n

Far: GIC (N) Kiachero Timian Dan JW – SOM n
Mor: (N) Kiachero Malila – SOM n

Reklamer